SunCastle maakt een communicatie oplossing voor telecom onderhoud. Over heel Europa staan GSM masten en deze hebben onderhoud nodig om dit goed te kunnen doen is een goed proces en navolging nodig van mensen in het veld en op locatie. Om dit goed efficient en traceerbaar te maken heeft SunCastle hiervoor een totaal oplossing ontworpen waarbij met apps, webpagina’s en integratie van bedrijfssystemen deze communicatie snel en goed kan plaats vinden.Mountain Fox heeft voor SunCastle het totale technische pakket op zich genomen tot en met uitbreiden van het technische team